Logo Lokalne InicjatywyStawiamy na Liderów

Dlatego wzmacniamy lokalnych liderów i lokalne społeczności oraz otwieramy samorządy na współpracę z mieszkańcami. Chcemy promować oraz wprowadzać w życie ideę dobra wspólnego oraz zasadę subsydiarności Państwa. Prowadzimy też stałą działalność doradczą i edukacyjną dla lokalnej społeczności. Chcemy działać w partnerstwie z innymi organizacjami oraz instytucjami w myśl zasady: razem możemy zrobić więcej i lepiej!

W RAMACH PROGRAMU LOKALNE INICJATYWY REALIZUJEMY:

O PROJEKCIE eMKA
(ZALESZANY, SKOWIERZYN)

DOKUMENTY

DZIAŁANIA

GALA ORDERU RZEKI WISŁY

DLA MEDIÓW

FILMY

GALERIA ZDJĘĆ

ARCHIWUM