Logo Lokalne InicjatywyStawiamy na Liderów

Dlatego wzmacniamy lokalnych liderów i lokalne społeczności oraz otwieramy samorządy na współpracę z mieszkańcami. Chcemy promować oraz wprowadzać w życie ideę dobra wspólnego oraz zasadę subsydiarności Państwa. Prowadzimy też stałą działalność doradczą i edukacyjną dla lokalnej społeczności. Chcemy działać w partnerstwie z innymi organizacjami oraz instytucjami w myśl zasady: razem możemy zrobić więcej i lepiej!

W RAMACH PROGRAMU LOKALNE INICJATYWY REALIZUJEMY:

Logo Działaj Lokalnie

PROGRAM DZIAŁAJ LOKALNIE

O PROGRAMIE

DOKUMENTY

DZIAŁANIA

PROJEKTY

KONKURSY

FIO - FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH - PODKARPACKIE INICJATYWY LOKALNE

O PROGRAMIE

DOKUMENTY

DZIAŁANIA

PRZYKŁADOWE PROJEKTY

RZĄDOWY PROGRAM NA RZECZ AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ OSÓB STARSZYCH NA LATA 2014-2020

O PROGRAMIE

DZIAŁANIA

fundacja smk - logo lokalne inicjatywy

KONKURS LOKALNE INICJATYWY

O PROGRAMIE

DOKUMENTY

KONKURSY